Våre priser

På de aller fleste av jobbene vi gjør gir vi fast pris. I de tilfeller det ikke er mulig på grunn av jobbens art, blir jobben tatt på timer. Dette avklares på forhånd i et tilbud/estimat som vi gjerne sender på e-post. Nedenfor er en liste med priseksempler, alle inkl. mva. og gjeldende for personbil.

Beskrivelse Pris
Timepris 1340 kr
Firhjulskontroll inkl. normal justering 2190 kr
Service på AC anlegg inkl. fylling 1875 kr
Lysjustering 275 kr
EU-kontroll 1190 kr